info@stichtingjip.nl

OVER JiP

WIE ZIJN WIJ?

De Stichting JiP (jongeren in pleeggezinnen) bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit alle delen van het land die zomerkampen en weekenden organiseren voor jongeren uit pleeggezinnen. Het betreft hier een doelgroep die in hun jonge leven al het een en ander hebben meegemaakt en vaak een verleden met zich meedragen wat verre van ideaal is.

Onze doelstellingen:

  • Het op ontspannende wijze in contact brengen van pleegkinderen en eigen kinderen uit pleeggezinnen. Om hiermee het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten te stimuleren.
  • Het uitwisselen van ervaringen onder de jongeren, waaruit herkenning van gelijksoortige ervaringen kunnen voortkomen en stimuleren.
  • Het gezamenlijk actief deelnemen aan groepsactiviteiten en het stimuleren van een gedeelde groepsverantwoordelijkheid.
  • Het ontlasten van pleeggezinnen zodat ook zij even kunnen genieten van verdiende rust.

Stichting JiP is bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer  01107414.

Mee gaan als vrijwilliger?

  • Kun jij je inleven in onze doelgroep en gun jij onze jongeren een geweldig zomerkamp zonder zorgen en met veel plezier?
  • Heb jij in de zomervakantie een week de tijd om je hiervoor in te zetten en mee te gaan als leiding?
  • Vind je het leuk om samen met een aantal andere vrijwilligers, in de maanden vooraf aan het zomerkamp, een aantal leuke activiteiten te bedenken?
  • Ben jij die teamplayer die er samen met ons voor wilt gaan?

Dan zijn we op zoek naar jou.

Neem contact met ons op voor meer informatie of aanmelding.

Vertrouwenspersonen:
Het bestuur van de stichting heeft 2 vertrouwenspersonen aangesteld. Te weten een intern persoon en een extern persoon.

Dit zijn:
Rianne Goumans:              bestuurslid Stichting JiP 
Monique Steenstra:           extern deskundige 

Verbinden

Het op ontspannende wijze in contact brengen van pleegkinderen en eigen kinderen uit pleeggezinnen en gezinshuizen. 

Ervaringen delen

Het uitwisselen van ervaringen onder de jongeren, waaruit herkenning van gelijksoortige ervaringen kunnen voortkomen en te stimuleren.

Groepsgevoel

Het gezamenlijk actief deelnemen aan groepsactiviteiten en het stimuleren van een gedeelde  groepsverantwoordelijkheid.

ONTSTAAN

VAN VERENIGING NAAR STICHTING

In 1985 werd de Vereniging Jongeren in Pleeggezinnen (JiP) opgericht om door heel Nederland activiteiten voor jongeren uit pleeggezinnen te organiseren. Een van de activiteiten was het organiseren van een vakantieweek.

Toen de Vereniging eind jaren ’90 stopte met haar activiteiten is er een groep enthousiaste vrijwilligers verder gegaan met het organiseren van de vakantieweek. Gedurende vier jaar zijn op die manier de JiP-kampen georganiseerd, gesteund door derden. 

In januari 2005 hebben de vrijwilligers, die op dat moment nog betrokken waren bij de organisatie, besloten om de activiteiten voort te zetten in de vorm van een Stichting.

De Stichting JiP is dus geen voortzetting van de Vereniging JiP, maar indirect is zij er wel uit voort gekomen.De Stichting heeft ook het logo van de Vereniging mogen overnemen.

HET BES​TUUR

Voorzitter
 Jasper Mol

Penningmeester
 Pavli Sebestik

Secretaris
Rianne Goumans

Algemeen bestuurslid
Tako Nijsse

DE VRIJWILLIGERS

Jaarlijks gaan er een groot aantal vrijwilligers geheel belangenloos mee als leiding voor het kinderweekend en / of zomerkamp. Het zijn allemaal vrijwilligers die een grote mate van betrokkenheid hebben met de doelgroep, werkzaam zijn in de jeugd- en of pleegzorgsector of zelf pleegouder zijn. Ook het bestuur gaat mee als leiding. Stichting JiP werkt alleen met bestuursleden en vrijwilligers die een VOG  (verklaring omtrent gedrag) hebben.

IK WIL ME GRAAG AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER!
Wil jij ook deze (pleeg)kinderen een onvergetelijk week bezorgen, meld je dan hieronder aan.

Neem contact op